065-0955839 (คุณศักดิ์)

เครื่องแต่งกายชุดเสื้อสีฟ้า  การฝึกปฏิบัติท่าบุคคลมือเปล่า โดยมีทหารเป็นผู้ฝึกอบรม
เครื่องแต่งกายชุดเสื้อสีดำ
 การฝึกปฏิบัติท่าบุคคลมือเปล่า โดยมีทหารเป็นผู้ฝึกอบรม

ผลงานของ บริษัท รักษาความปลอดภัย


Show Buttons
Hide Buttons